Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Методична робота

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ: ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ. МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ (5-й рік)

Науково-методична тема 2020/2021 н.р. «Впровадження інноваційних технологій, як засіб механізмів розвитку освітньої системи школи»

Мета: розбудова нової української школи, яка б відповідала запитам сьогоденного суспільства засобами інноваційних технологій.

Завдання:

1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом засобами інноваційних технологій навчання:

 • забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти та формування позитивної мотивації до процесу навчання;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;
 • забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання в школі, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;
 • спрямування самоосвіти вчителів на дослідницьку науково-пошукову роботу;
 • особистісно-зорієнтованого підходу до формування ключових компетенцій учнів школи;
 • вивчення навчально-методичних напрацювань всеукраїнського експерименту  в початковій ланці з реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;
 • вивчення можливостей та методики проведення інтегрованих уроків у початковій школі, розробка методичні рекомендації до них;
 • розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;
 • спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці»;
 • вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;

2. Удосконалення системи патріотичного, національного, правового виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми  громадянського виховання;

3.    Розвиток творчої активності педагогів, підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

4. Оновлення форм і методів методичної роботи, підвищення її практичної спрямованості та результативності, усунення формалізму.


Про  організацію методичної

роботи з педагогічними працівниками

у 2020/2021 н.р.

     Керуючись законами України в галузі освіти,  загальнодержавними та регіональними освітніми програмами, нормативними і директивними документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, а також враховуючи стан освітнього процесу та рівень професійної компетентності  педагогічних кадрів міста, з метою організації і проведення на належному рівні методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на підвищення кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, пошук нових форм навчання та виховання дітей та учнівської молоді, досягнення позитивних результатів освітнього процесу,

 1. Розпочати роботу над єдиною методичною проблемою « Створення розвивального освітнього середовища як основного компоненту реалізації завдань НУШ (2019-2023)» та впровадження в освітній процес кращих напрацювань педагогів.

 2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в школі у 2019/2020 н.р. на вирішення таких завдань:

 3. Здійснення інформаційного та методичного супроводу впровадження Державного стандарту            початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №87 від 21.02.2018 року, 

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти від 24 липня 2019 р. № 688;

 • спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження в освітній процес освітніх програм початкової, базової та повної загально середньої освіти;

 • стимулювання професійного педагогічного пошуку та впровадження у освітній процес компетентністного підходу;

 • забезпечення методичного супроводу діяльності учителів з вивчення та впровадження інтегрованого навчання та можливостей Stem-освіти;

 • забезпечення мотиваційних умов для самовдосконалення та впровадження інноваційної діяльності;

 • оновлення форм методичної роботи та взаємодії, посилення їх практичної спрямованості та результативності;

 • вивчення, узагальнення методичних надбань всеукраїнського з питань навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами

 • Провести ряд організаційних і методичних заходів:

 • для керівництва методичною роботою школи створити науково-методичну раду (додаток 1);

 • вважати склад методичної ради експертною комісією для внесення змін і доповнень до робочих навчальних планів, програм, курсів за вибором учнів, стратегії вибору профілю тощо;

 • організувати роботу МО (за окремими планами);

 • продовжити роботу творчої групи вчителів початкових класів (керівник Марущак Л.Я.) та спрямувати її роботу на вивчення ППД, розробку методичних рекомендацій, навчальних матеріалів, авторських розробок уроків з запровадження в освітній процес інтегрованого навчання;

 • продовжити роботу вчителів наставників «Школа молодого вчителя» (керівник Слесаренко Г.Б.);

 • Призначити керівниками нище зазначених предметних методичних об’єднань таких учителів школи:

 • МО вчителів іноземних мов – Волошина Н.М.;

 • МО вчителів математики та інформатики – Одинцова Г.Л.;

 • МО вчителів української мови та літератури, російської мови і літератури, зарубіжної літератури  - Іванова Н.Д.;

 • МО вчителів природничих наук – Кірєва Т.А.;

 • МО вчителів історії та правознавства, громадянської освіти – Садовнікова С.І.;

 • МО вчителів фізичного виховання, предмету «Захист Вітчизни», професійно-творчого циклу – Алексійчук Л.В.;

 • МО вчителів початкових класів – Кириленко Г.Ф.

 • МО класних керівників – Терещенко І.В.

5. З метою вивчення, апробації та впровадження у практику навчально-виховного процесу кращих методичних напрацювань  педагогів школи створити  банк даних ППД та щорічно його поповнювати матеріалами з досвіду роботи.

     6.Заступникам директора:

 • провести цикл заходів, спрямованих на якісну атестацію вчителів та своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації;

 • забезпечити методичну допомогу вчителям у виконанні до курсових і після курсових завдань, установити дні проведення консультацій;

 • продовжити поповнення банку методичних знахідок «Інноваційні форми проведення уроків» відповідно до плану навчально-виховної роботи школи;

 • провести тижні, місячники методичної майстерності вчителів за окремим планом;

 • впродовж року провести конкурс на кращий урок з використанням інформаційних технологій та можливостей інтегрованого навчання під девізом «Мій кращий урок» (Учитель року 2021);

 • підвести підсумки роботи над методичною проблемою школи у формі круглого столу-презентації методичних напрацювань (до 20.05.2021р.).

 • Завідуючому бібліотекою школи Балюрі О.І.:

 • щотижня готувати інформацію на методичні оперативки для адміністрації школи, вчителів-предметників «Рекомендуємо прочитати»;

 • продовжити поповнення бібліотеки школи матеріалами педагогічної періодики.

 

Склад методичної ради школи

 

№ п/п

Членство у раді

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Відомості про  члена ради

 1.  

Голова методичної ради

Грещук Любов Степанівна

Директор школи

Вчитель математики,

вища категорія,

«учитель-методист»,

пед. стаж – 42р.

2. 

Член ради, секретар

Банах Людмила Георгіївна

Заступник директора з НВР

Вчитель історії,

вища категорія,

«вчитель-методист»,

пед. стаж – 29 р.

3.

Член ради

Ільїна Олена Аркадіївна

Заступник директора з НВР

Вчитель математики,

вища категорія, «старший учитель», пед. стаж – 35 р.

4.

Член ради

Слесаренко Галина Борисівна

Заступник директора з НВР

Вчитель російської мови та літератури, вища категорія, «учитель-методист»,

пед. стаж –31 р.

5.

Член ради

Топчева Альона Леонідівна

Заступник директора з ВР

Вчитель початкових класів, ОТМ, вища категорія,

пед. стаж – 29 р.

6.

Член ради

Кириленко Галина Федорівна

Керівник МО вчителів початкових класів

Вчитель початкових класів,

вища категорія,

«учитель-методист»,

пед. стаж – 40 р.

7.

Член ради

Кірєва Тетяна Арсенівна

Керівник МО вчителів природничого циклу

Вчитель географії,

вища категорія, «вчитель-методист», пед. стаж – 35 р.

8.

Член ради

Алексійчук Ліна Василівна

Керівник МО вчителів фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»

Вчитель фізичної культури,

вища категорія, «вчитель-методист»,

пед. стаж – 34 р.

9.

Член ради

Сільніцька Світлана Олександрівна

Голова профспілки школи

Вчитель англійської мови,

вища категорія, «старший учитель», пед. стаж – 32 р.

10.

Член ради

Іванова Наталя Дмитрівна

Керівник МО вчителів української мови

Вчитель української мови, спеціаліст ІІ категорії, пед..стаж – 15 р.

11.

Член ради

Садовнікова Світлана Іванівна

Керівник МО вчителів історії та правознавства

Вчитель історії, вища категорія, пед..стаж – 28 р.

12.

Член ради

Волошина Наталія Миколаївна

Керівник МО вчителів іноземних мов

Вчитель англійської мови, вища категорія, пед..стаж. - 32 р.

13.

Член ради

Одинцова Ганна Леонідівна

Керівник МО вчителів математики та інформатики

Вчитель інформатики,

вища категорія, пед..стаж – 31 р.

14.

Член ради

Терещенко Ірина Вікторівна

Керівник МО класних керівників

Вчитель англійської мови, вища категорія, пед..стаж. - 20 р.

 


1
2