Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лініяМетодична робота

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ: ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ. МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ (5-й рік)

Науково-методична тема 2018/2019 н.р. «Впровадження інноваційних технологій, як засіб механізмів розвитку освітньої системи школи»

Мета: розбудова нової української школи, яка б відповідала запитам сьогоденного суспільства засобами інноваційних технологій.

Завдання:

1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом засобами інноваційних технологій навчання:

 • забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти та формування позитивної мотивації до процесу навчання;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;
 • забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання в школі, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;
 • спрямування самоосвіти вчителів на дослідницьку науково-пошукову роботу;
 • особистісно-зорієнтованого підходу до формування ключових компетенцій учнів школи;
 • вивчення навчально-методичних напрацювань всеукраїнського експерименту  в початковій ланці з реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;
 • вивчення можливостей та методики проведення інтегрованих уроків у початковій школі, розробка методичні рекомендації до них;
 • розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;
 • спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці»;
 • вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;

2. Удосконалення системи патріотичного, національного, правового виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми  громадянського виховання;

3.    Розвиток творчої активності педагогів, підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

4. Оновлення форм і методів методичної роботи, підвищення її практичної спрямованості та результативності, усунення формалізму.

СЕРПЕНЬ

 1.  

Підсумки  роботи  методичної  ради за  2017/2018  навчальний  рік. 

Грещук Л.С.

 1.  

Вимоги стандартів освіти, програм та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Грещук Л.С.

 1.  

Обговорення і затвердження плану роботи МР

 на 2018/2019 н.р.

Банах Л.Г.

 1.  

Обговорення і затвердження планів МО

на 2018/2019 н.р.

Банах Л.Г, Керівники МО

 1.  

Затвердження плану роботи творчої групи вчителів початкових класів за темою «Інноваційні технології – запорука формування компетентісноорієнтованої особистості молодшого школяра»

Керівник Марущак Л.Я.

 1.  

Організація  роботи  школи  молодого  вчителя.

Слесаренко Г.Б.

 1.  

Різне

 

ВЕРЕСЕНЬ

 1.  

Організація роботи факультативі, індивідуальних занять, МАН.

Топчева А.Л.,

 1.  

Організація роботи з підготовки учнів до участі в шкільних та міських олімпіадах та МАН.

Ільїна О.А., СлесаренкоГ.Б.

 1.  

Затвердження графіка відкритих уроків вчителів, що атестуються, графіка проведення предметних тижнів.

Банах Л.Г.,

Топчева А.Л.

 1.  

Курсова  перепідготовка  вчителів  протягом  навчального  року.

Банах Л.Г.

ЖОВТЕНЬ

 1.  

Поповнення банку даних новими технологіями навчання, педагогічними підходами, методами та формами роботи, які забезпечують якість навчання.

Банах Л.Г.

 1.  

Реформування освіти. Нова українська школа

Грещук Л.С.

 1.  

Участь учителів школи у конкурсі «Учитель року»

Банах Л.Г.

ГРУДЕНЬ

 1.  

Аналіз навчально-методичної діяльності за І семестр

Грещук Л.С.

 1.  

Реалізація шкільної програми роботи з обдарованими дітьми.

СлесаренкоГ.Б.

 1.  

Організація  взаємовідвідування  уроків.  Аналіз  особливостей  сучасного  уроку в світлі використання інноваційних технологій.

Заступники директора

 1.  

Огляд  нормативних,  директивних  документів,  новинок  психолого-педагогічної  літератури.

Банах Л.Г.

ЛЮТИЙ

 1.  

Створення умов для науково-дослідницької роботи педагогів  та учнів , обмін передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці

Слесаренко Г.Б.

 1.  

Стан організації духовно повноцінної життєдіяльності учнів на уроках музики та образотворчого мистецтва.

Топчева А.Л.

 1.  

Зошити для контрольних робіт з лабораторних та практичних робіт з фізики, біології та хімії. Дотримання норм оцінювання

Ільїна О.А.

 1.  

Творчі звіти вчителів, досвід яких вивчається у 2018/2019 н.р.

Грещук Л.С., Арабаджи Л.І., ТерещенкоІ.В., Бакаляр Г.В.

КВІТЕНЬ

 1.  

Діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної проблеми закладу

Грещук Л.С.

 1.  

Система повторення навчального матеріалу, організація підготовки учнів до ДПА

Банах Л.Г.

 1.  

Головні принципи інклюзії. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою.

Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти.

Слесаренко Г.Б.

ТРАВЕНЬ

 1.  

Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  роботи  школи  та  планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік.

Члени МР

 1.  

Результати  чергової  атестації  вчителів  школи  та  підсумки  курсової  перепідготовки.

Банах Л.Г.

 1.  

Робота  з  молодими  вчителями.

Робота  шкільних  факультативів

Слесаренко Г.Б.

 1.  

Аналіз роботи методичних обєднань  за 2018/2019н.р.

Керівники МО

 1.  

Виконання  наказу  про  методичну  роботу  в  школі.

Банах Л.Г.