Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

МО вчителів української мови та літератури

Навчальний рік 2019-2020 


Склад вчителів МО української мови та літератури

 

  Загальний педагогічний стаж Кваліфікаційна характеристика Проблема, над якою працює 

Керівник МО 

Іванова Наталья Дмитрівна

13 років Друга категорія "Формування орфографічних умінь і навичок на уроках української мови"
Завада Людмила Петрівна 34 роки Вища категорія, "Старший вчитель" "Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури"
Югатова Оксана Іванівна 24 роки Вища категорія, "Старший вчитель" "Інноваційні та інтерактивні методи навчання"
Балюк Олена Павлівна 23 роки  Категорія вища "Дослідницька діяльність учнів на уроках української мови та літератури"
Козак Віталія Борисівна      
Дундєва Наталія Андріївна 11 років Друга категорія

"Ейдетика в сучасних технологіях навчання"

       

 

 

 

Проблемне питання школи

«Впровадження інноваційних технологій як засобів, механізмів розвитку освітньої системи школи»

 

Проблема, над якою працює методичне об’єднання

«ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ ЕФЕКТИВНОГО ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ

ТА ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Завдання:

 • Забезпечити ефективне впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції національно – патріотичного виховання;
 • Упроваджувати активні та інтерактивні методи на уроках української мови, української та зарубіжної літератури з метою розвитку творчості учнів;
 • Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, пошуково-дослідницькій роботі МАН
 • Готуватиучнів до проходженнязовнішньогонезалежноготестування з українськоїмови та літератури;
 • Активізуватипозакласну роботу( літературнівечори, театральнівистави, конференції);
 • Використовувати в навчальномупроцесісучаснімультимедійнітехнології для оцінюваннянавчальнихдосягненьучнів та підвищенняякостіпідготовки до ЗНО;
 • Формуватиучня-читача шляхом використаннярізнихметодів, прийомів і видівнавчання;
 • Активізуватисамостійнутворчудіяльністьучнів;
 • Організувативзаємовідвідуванняуроків, заходів,майстер-класів учителями з подальшимсамоаналізом та аналізом;
 • Активізувативидавничудіяльністьучителів у фахових журналах, газетах педагогічноговидавництва
 • підвищення рівня професійної майстерності вчителів через організацію самоосвітньої діяльності, курсову перепідготовку, атестацію, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду колег, участь у конференціях, семінарах, конкурсах педагогічної майстерності тощо.
 • Формування ключових та предметних компетентностей учнів, передбачених новими Державними стандартами.
 • Упровадження моніторингу успішності формування компетентностей учнів з метою відстеження динаміки їх навчальних досягнень та своєчасної корекції.

 

Основною метою роботи МО стало формування творчого, професійно компетентного вчителя-словесника; формування ключових та предметних компетентностей учня, здатного до усвідомленого вибору сфер його подальшої успішної життєдіяльності.